Редакційна колегія

Головний редактор:

Запара Світлана Іванівна, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Сумського національного аграрного університету.

Заступник головного редактора:

Кравцова Тетяна Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя Сумського національного аграрного університету.

Члени редколегії:

Копиленко Олександр Любимович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту законодавства Верховної Ради України;

Притика Дмитро Микитович, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України;

Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, проректор з наукової роботи Академії прокуратури України;

Арістова Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету;

Аркуша Лариса Ігорівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»;

Бакалінська Ольга Олегівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торгово-економічного університету;

Божко Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального та адміністративного права і процесу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Гіренко Інна Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Демченко Сергій Федорович, доктор юридичних наук, помічник президента Національної академії наук України;

Кабаліоглу Халук, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету, завідувач кафедри європейського права Університету Єдитепе (м. Стамбул, Турецька Республіка);

Кармаза Олександра Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, професор Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кваша Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

Клочко Альона Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету;

Кулинич Павло Федотович, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем земельного, аграрного, екологічного і природоресурсного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького HAH України;

Курило Микола Петрович, доктор юридичних наук, професор, перший проректор Сумського національного аграрного університету;

Лазур Ярослав Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультета Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»;

Мельник Костянтин Юрійович, доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ;

Мороз Світлана Павлівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри приватно-правових дисциплін Каспійського суспільного університету, арбітр Міжнародного арбітражу IUS (м. Алмаати, Республіка Казахстан);

Пейзан Жілль, доктор юридичних наук, професор, професор-консультант юридичного факультету Савойського університету (м. Шамбері, Французька Республіка);

Прилуцький Сергій Валентинович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Тимченко Геннадій Петрович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького HAH України;

Яковюк Іван Васильович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого;

Ясинок Микола Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правосуддя Сумського національного аграрного університету.

Copyright © 2019. Науковий журнал «Приватне та публічне право»