Процедура рецензування

Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії.

Рецензування відбувається анонімно. Представляючи рукопис на рецензію, автори ввіряють редакторам результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких можуть залежати їх репутація та кар’єра. Розголошення конфіденційних деталей рецензування рукопису порушує права автора.

Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність, плагіат або фальсифікації матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Етапи здійснення рецензування базуються на основі етичних принципів, обґрунтованих рішеннях і передбачають таке:

1) отримання відповідальним секретарем пакету документів;

2) первинну перевірку відповідальним секретарем наданого пакету документів на наявність серед них необхідних матеріалів та інформації;

3) у разі позитивної оцінки при первинній перевірці пакету документів здійснюється пересилання його рецензентам.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність і наукову значущість. У разі отримання від рецензентів будь-яких зауважень щодо неї, вона повертається автору на доопрацювання.

Після доопрацювання статті автор направляє її на повторне рецензування. Остаточне рішення щодо публікації наукової статті після цього приймає головний редактор.

Редакція залишає за собою право скорочення і виправлення тексту надісланих статей.

Copyright © 2024. Науковий журнал «Приватне та публічне право»