Приватне та публічне право №4/2021

Завантажити вісник одним файлом - № 4/2021

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Левчук М.В.
ПРИМЕНШЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ЧЕСТІ ЯК ПІДСТАВА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВОЗДАТНОСТІ В ПРАВІ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Завальнюк І.В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОГМАТИЧНОЇ ТА ЕМПІРИЧНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ СУДУ

Малетич М.М.
ГЛАСНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО

Блінова Г.О., Потіп М.М.
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРИВАТНОПРАВОВИХ ТАЄМНИЦЬ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД

Запара С.І.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ ТА ЇЇ МЕЖІ

Корнієць В.П.
ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Озернюк Г.В., Мороз А.А.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЄВРООМБУДСМЕНОМ

Стрельник В.В., Матвієнко Я.Р.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТВАРИН У ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Роговенко О.В.
ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Буга Г.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

Дерець В.А.
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ ТА НАЦІОНАЛЬНІ КОМІСІЇ В СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Моргунов О.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Мороз В.П.
АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Продан А.О.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Ратушенко О.М.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗМІСТ ПРИНЦИПУ НЕВІДВОРОТНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

Чернадчук Т.О.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮЮЧИХ ЗАХОДІВ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Шугалєєва І.Г.
ПРАВОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ У ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ

Яковенко Є.О.
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Давлатов Ш.Б., Мавроді О.С.
РЕЄСТРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Кравчук І.І., Коновалова О.C.
ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧИХ ТА ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Лугіна Н.А., Корнійчук С.Л.
ЩОДО РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ «КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ»

Сизоненко А.С.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ЮВЕНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Спільник С.І.
СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТА ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРЕЗ КРИМІНОЛОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Щербак С.В., Козодав М.Ю.
ЕВТАНАЗІЯ В КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ

КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Свириденко С.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗРОСТУ ОСОБИ, ЯКА ЗАФІКСОВАНА НА ВІДЕОЗАПИСІ

СУДОУСТРІЙ ТА СУДОВА ПРАКТИКА; ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Ковальчук І.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОКУРОРІВ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Якимчук М.Ю., Пелешок І.І.
БОРОТЬБА З ПОШИРЕННЯМ COVID-19: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Copyright © 2024. Науковий журнал «Приватне та публічне право»