Приватне та публічне право №4/2020

Завантажити вісник одним файлом - № 4/2020

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Безкоровайна Ю.М.
ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Дурнов Є.С.
ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ АДВОКАТУРИ В УРСР У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Запара С.І., Роговенко О.В.
ІСТОРИКО-ПРАВОВА РЕТРОСПЕКТИВА СВІТОВИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Сьох К.Я., Ященко Т.О.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ ТА ЕВТАНАЗІЮ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО

Бурлака О.С.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ЩОДО УСИНОВЛЕННЯ

Кузнецова М.Ю.
ПРИНЦИП НЕДИСКРИМІНАЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Москаленко К.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АБОРТІВ В УКРАЇНІ: МАЙБУТНІ ПЕРСПЕКТИВИ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ШТУЧНОЇ МАТКИ

Оліфір А.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ІНСТИТУТІВ ПРЕДСТАВНИЦТВА В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В СУДІ

Рубан Е.М.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ВІДВОДУ (САМОВІДВОДУ) СУДДІ

Стрельник В.В., Демченко А.М., Мироненко А.О.
ПРАВОВЕ ПОЄДНАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Валецька О.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОРУПЦІЯ» ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ І ЄВРОПЕЙСЬКИХ АКТАХ

Запара С.І., Козодав М.Ю.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СТРАЙК: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Яковлєв О.А.
СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Ясинок Д.М.
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Кирбят’єв О.О.
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Лемеха Р.І.
ФУНКЦІЇ МИТНИХ РЕЖИМІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Подоляка С.
МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Мисливий В.А., Ланкін С.В.
ПРАВО НА СВОБОДУ І ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В МЕЖАХ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ

СУДОУСТРІЙ ТА СУДОВА ПРАКТИКА;ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Ясинок М.М.
ДО ПИТАННЯ «ЕФЕКТИВНОСТІ» ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

РЕЦЕНЗІЇ

Настюк В.Я.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О.О. ВОРОНЯТНІКОВА «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРОЮ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ»

Copyright © 2024. Науковий журнал «Приватне та публічне право»