Приватне та публічне право №3/2021

Завантажити вісник одним файлом - № 3/2021

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Завальнюк І.В.
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: ЗМІСТОУТВОРЮЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Королевська Н.Ю.
СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЛОСОФІЇ ХХІ СТ.

Олійник А.Ю.
ПОНЯТТЯ ОБМЕЖЕНЬ ТА ЗАБОРОН КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО

Короєд С.О.
МАЙБУТНЄ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ЯК ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СПЛИВОМ СТРОКУ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ

Цал-Цалко Ю.Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ (ДАНІЯ, ШВЕЦІЯ, НОРВЕГІЯ)

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Ігнатенко І.В.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Панова О.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Рарицька В.Б.
ОБМЕЖЕНА КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПОДАТКУ ЯК ПРОЯВ АСИМЕТРИЧНОСТІ ПОДАТКОВОГО ПРАВА ДЕРЖАВИ

Рядінська В.О., Карпушова О.В.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ДОБРОЧЕСНІСТЬ» У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Колпаков В.К., Шарая А.А., Галіцина Н.В.
УНІВЕРСАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Шумейко Т.А.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Почтовий М.М.
ХАРАКТЕР ВПЛИВУ ЗАСАД ПУБЛІЧНОСТІ І ДИСПОЗИТИВНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИМИРЕННЯ

СУДОУСТРІЙ ТА СУДОВА ПРАКТИКА; ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Билиця І.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКІВ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ковальчук І.С.
ПРАВОВИЙ СТАТУС БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Copyright © 2024. Науковий журнал «Приватне та публічне право»