Приватне та публічне право №3/2020

Завантажити вісник одним файлом - № 3/2020

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Кубко А.Є.
ДЕРЖАВНІ ІНТЕРЕСИ Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ  (ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)

Лісна І.С.
ГУМАНІТАРНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ У ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ

Пилипишин П.Б.
АТОМІЗМ ТА СОФІЗМ ЯК ФУНДАМЕНТ ІСТОРИЧНОЇ МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛІЗМУ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО

Гуйван П.Д.
СВОБОДА ВИСЛОВЛЮВАНЬ: ОБОВ’ЯЗКИ Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ВІДНОСИН

Марченко В.М.
ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ: НОТАРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Кониченко О.М.
«ПОСАДОВА ОСОБА» ТА «СЛУЖБОВА ОСОБА»: ПИТАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Мірошніченко Ю.В.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Шеховцов В.В.
ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Арістова І.В.
СИСТЕМА ПРАВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВАТА ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Гапонов А.В.
АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ В УКРАЇНІ: СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Демченко І.С.
ЩОДО «ОБОВ’ЯЗКУ ДОПОМАГАТИ» МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

Желтобрюх І.Л.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС І ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ СТОРІН ЯК КАТЕГОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ

Кобзєва Т.А.
МЕТА, ЗАВДАННЯ Й ЦІЛІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Мачуська І.Б.
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ НЕЗАКОННОГО ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ

Назар Т.Я.
МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ У ПРОФІЛАКТИЦІ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ДІТЕЙ

Недайхліб О.В.
ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ПОХОРОННОЇ СПРАВИ

КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Нікітіна-Дудікова Г.Ю.
ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ЩОДО МАЛОЛІТНІХ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ

СУДОУСТРІЙ ТА СУДОВА ПРАКТИКА; ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Карпушова О.В.
ПРОБЛЕМИ, ЩО ШКОДЯТЬ ЕФЕКТИВНІЙ І ЯКІСНІЙ РОБОТІ СУДДІВ В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Задорожна С.М.
СПІЛЬНІ МАТЕРІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Мілієнко О.А.
ДИСКРЕЦІЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ АКТ

Мельничук О.П.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ

Рудько К.А.
ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Смичок Є.М.
СУДОВО-ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПОДОЛАННЯ ПРОГАЛИН У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Сірко Р.Б.
ЩОДО ПИТАНЬ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Шевченко Д.А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПІКЛУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ)

Малетич М.М.
СПІВВІДНОШЕННЯ НАДНАЦІОНАЛЬНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Copyright © 2024. Науковий журнал «Приватне та публічне право»