Copyright © 2018. Науковий журнал «Приватне та публічне право»