Завантажити вісник одним файлом - № 2/2022

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дрозд О. Ю.
СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК ГАРАНТІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РІВНОСТІ СТОРІН У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Запара С. І.
МІГРАЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Лемеха Р. І.
РОЛЬ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Волкова Ю. А.
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД НЬОГО НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ

Ковальова О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Моргун Н. С., Сєдакова В. В., Бондар С. В.
ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ:ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ

Фальковський А. О.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УМИСНЕ НЕЗАКОННЕ ЗНИЩЕННЯ, РУЙНУВАННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК – ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Ющик О. І.
ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Міщук І. В., Киричук Б. С.
ПРАКТИКА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 50

Copyright © 2023. Науковий журнал «Приватне та публічне право»