Приватне та публічне право №2/2017

Завантажити вісник одним файлом - № 2/2017

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Рожкова Л.І.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

Ясинок М.М.
СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Бондар Н.А.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ КОДЕКСІВ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Коробка О.С.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Кузьменко Н.М.
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТАХ УКРАЇНИ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ

Мироненко Т.Є.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Котвяковський Ю.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДОЧИНСТВА ІЗ СИСТЕМОЮ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Паскар А.Л.
РОЛЬ МЕХАНІЗМУ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Горбачова К.М.
СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Запара С.І.
ПЕРСПЕКТИВА СТВОРЕННЯ ТРУДОВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

Ладика Ю.В.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Нежевело В.В.
СУЧАСНИЙ ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЦЕДУРИ ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Стрельник В.В.
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Кравцова Т.М., Гречана Т.В.
РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО ІНСТРУМЕНТУ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ

Кравченко І.О.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Кузнєцова М.Ю.
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ ЯК КОЛЕКТИВНОГО СУБ’ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Ткаченко В.В.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Чернадчук В.Д.
ДО ПИТАННЯ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ПРАВОВІДНОСИН НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ

Чернадчук Т.О.
ІНФОРМАЦІЙНО-БАНКІВСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Шульженкo А.В.
ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА І ПОНЯТТЯ АДЕКВАТНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Copyright © 2018. Науковий журнал «Приватне та публічне право»