Приватне та публічне право №1/2021

Завантажити вісник одним файлом - № 1/2021

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Патлачук В.Н.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ОРГАНІЧНОГО СТАТУТУ ЦАРСТВА ПОЛЬСЬКОГО 1832 Р.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО

Котвяковський Ю.О., Кулібаба О.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СТРОКІВ У ПРОЦЕДУРІ ЗМІНИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИКА ЗА ІНІЦІАТИВОЮ СПОЖИВАЧА

Шестакова С.О.
СУДОВІ АКТИ В АСПЕКТІ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бойко В.Б.
СПІВВІДНОШЕННЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Краснова Ю.А., Бузунко О.А.
ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Замрига А.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Селіванова К.В.
СКАРГА ДО КОЛЕГІЙ ІЗ РОЗГЛЯДУ СКАРГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЯК ПОЗАСУДОВИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Смокович М.І.
АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ ЯК ДОСТУПНИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Чернадчук Т.О.
ДО ПИТАННЯ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗІ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ КРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Бугера С.І.
ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

СУДОУСТРІЙ ТА СУДОВА ПРАКТИКА; ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Комзюк В.Т.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Купіна Л.Ф.
ДОКТРИНАЛЬНИЙ НАПРЯМ КОНЦЕПЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Демчишин Д.А.
СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ХУЛІГАНСТВА ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Головач Г. О.
АЛГОРИТМИ М’ЯКОГО ПРАВА ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ПРАВОПОРЯДКУ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Капітаненко Н.П.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТА ТА СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Лис О.Г.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ МАРШРУТ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ТА ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Шевченко Д.А.
ДО ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Copyright © 2024. Науковий журнал «Приватне та публічне право»