Приватне та публічне право №1/2019

Завантажити вісник одним файлом - № 1/2019

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Маркович Х.М.
ПРАВОВІ ЦІННОСТІ В ЖИТТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Політанський В.С.
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ЯК ОСНОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО УСТРОЮ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Рожкова Л.І., Кузьменко Н.М.
ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З МЕТОЮ ПОКАРАННЯ ЗА ІНАКОДУМСТВО В 1950-х – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1980-х РР.: ЛОКАЛЬНИЙ АСПЕКТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Косович В.В.
КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Чернеженко О.М.
МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНІВ ТА ГРОМАД БЕЛЬГІЇ

Шюкюров Насиб Хейбат оглы.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Яковенко Є.О.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОДЕРЖАННЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ДОКАЗІВ ІЗ ДОТРИМАННЯМ НАЦІОНАЛЬНИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гуйван П.Д.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВОВІ ЗАСАДИ СВОЄЧАСНОГО ВИКОНАННЯ ОСТАТОЧНИХ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Котвяковський Ю.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ТА НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЇХ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Коломієць М.В.
ДО ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Малюга Л.Ю.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЕСТОНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Васильєв В.М.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В МЕХАНІЗМІ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Джафарова М.В.
ЩОДО ПИТАННЯ РОЗУМІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Козачок І.В.
ПРИЙОМИ ЗБОРУ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Костенко О.В., Костенко В.В.
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ У МІЖНАРОДНИХ АКТАХ UNCITRAL

Пархоменко-Куцевіл О.І.
ФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ В ЯПОНІЇ ТА ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Чугуніков І.І.
РОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК АНТИСОЦІАЛЬНЕ ДІЯННЯ

КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дунас М.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ

Леон Я.О.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ОСКАРЖЕНЬ РІШЕНЬ СЛІДЧОГО СУДДІ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ПІД ЧАС СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ

Copyright © 2024. Науковий журнал «Приватне та публічне право»