Приватне та публічне право №1/2017

Завантажити вісник одним файлом - № 1/2017

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бондар Н.А.
ВПЛИВ РИМСЬКОГО ПРАВА НА СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ПОЛЬЩІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гресь Н.М.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ БАТЬКАМИ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Кармаза О.О.
ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛА ТА ДОГОВІР ОРЕНДИ ЖИТЛА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Кіріяк О.В.
ОГЛЯДОВИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ОКРЕМИХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

Котвяковський Ю.О.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ

Шишка Р.Б.
ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Горбачова К.М.
СПІВВІДНОШЕННЯ СИСТЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СИСТЕМИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Запара С.І.
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Ладика Ю.В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Петрова Н.О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стрельник В.В.
ВИДИ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАДР

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Арістова І.В.
ДОКТРИНА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Кравцова Т.М.
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ПРАВОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Кравченко І.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ З НАСЕЛЕННЯМ ТА ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

Кузнецова М.Ю.
СФЕРА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ СУСПІЛЬСТВА

Михайліченко М.А.
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ І ПРАКТИКА ВІДЗНАЧЕННЯ НИМИ УЧАСНИКІВ АТО

Ткаченко В.В.
ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ АДАПТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Чернадчук Т.О.
ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Коробка О.С.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ З ВИНИ НЕТВЕРЕЗИХ ВОДІЇВ

Шульженкo А.В.
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНOВOК ЯК ДOКАЗ У КРИМІНАЛЬНOМУ ПРOЦЕСІ

Copyright © 2018. Науковий журнал «Приватне та публічне право»