Приватне та публічне право №4/2018

Завантажити вісник одним файлом - № 4/2018

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Боброва Ю.Ю.
ҐЕНДЕРНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ВІДПУСТОК СУДДІ: ПРАКТИЧНО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА

Михайліченко М.А., Зігунов В.Ю.
ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРІЇ УНР ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ЄВРЕЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПЕРСОНАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Роговенко О.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Берлач Г.В.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИРОДНА МОНОПОЛІЯ»

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Запара С.І., Котенко О.М.
СТАН «ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

АДМІНІСТРАТИВ НЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Гарсія Е.Ф.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ «МОРСЬКА ОХОРОНА УКРАЇНИ» З АНАЛОГІЧНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Жуков С.В.
ДОБРОЧЕСНІСТЬ СУДДІВ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СУДОВОЇ ВЛАДИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Задирака Н.Ю.
ЕВОЛЮЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У ВІДНОСИНАХ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНОГО МАЙНА

Коломоєць Н.В.
МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ

Кушнір І.П.
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Стасюк О.Л.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ПРАВОЗАХИСНІЙ СФЕРІ

Терзі О.О.
ПРАКТИКА ПРИЙНЯТТЯ ЕТИЧНИХ КОДЕКСІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ ТА В ІНШИХ КРАЇНАХ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Коваль А.А.
ЗАСАДИ (ПРИНЦИПИ) НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Сачко О.В.
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДІЗНАННЯ ЩОДО КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ

Топчій В.В.
ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ТА НЕДОТОРКАННОСТІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Топчій В.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кравчук І.І.
ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗНАНЬ У СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

СУДОУСТРІЙ ТА СУДОВА ПРАКТИКА; ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Драган О.В.
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ: ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Copyright © 2024. Науковий журнал «Приватне та публічне право»