Приватне та публічне право №3/2018

Завантажити вісник одним файлом - № 3/2018

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Кузьмін Д. В.
СПАДКУВАННЯ МАЙНА ЗА ЗВИЧАЄВИМ ПРАВОМ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Мінченко О.В.
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Кравцова З.С.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО

Яновицька Г.Б.
ПРАВО СПОЖИВАЧІВ НА ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЄС

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Лещенко Н.С.
ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ І ДОСЛІДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ: ЗАКОНОДАВЧЕ ТА ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Буряк І.В.
РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ МІСЦЕВОЇ ГАРАНТІЇ: ПИТАННЯ ЗМІСТУ ТА ПОРЯДКУ ПРИЙНЯТТЯ

Запотоцька О.В.
ЗАКОНОДАВЧІ ПІДХОДИ ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Максіменцева Н.О.
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ НАДР

Москаленко С.І.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

Припутень Д.С.
СЛУЖБОВЕ ПРАВО ТА ЙОГО ҐЕНЕЗА В ХІХ ТА ХХ СТОЛІТТІ

Топчій О. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НЕПОВНОЛІТНІХ ШЛЯХОМ АДМІНІСТРУВАННЯ МЕДІАОСВІТИ

Шимон О.М.
ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ВИКОНАННЯМ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Гумін О.М., Коваль М. М.
ДОКАЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Коломієць Ю.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ

Мигаль Р.В.
ЗАБОРОНА КАТУВАННЯ НА МІЖНАРОДНОМУ ТА ДЕРЖАВНОМУ РІВНЯХ

Руденко В.І.
ЩОДО ЗМІСТУ МОТИВІВ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ДЕЯКИМИ СУБ’ЄКТАМИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Самойленко О.А.
ПРЕДМЕТ ПОСЯГАННЯ ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ОБСТАНОВКИ КІБЕРПРОСТІРУ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Божко В.М.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Copyright © 2024. Науковий журнал «Приватне та публічне право»