Приватне та публічне право №2/2018

Завантажити вісник одним файлом - № 2/2018

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Грицай І.О.
ПРИНЦИП ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Михайліченко М.А.
ДО ПИТАННЯ ПРО СКЛАДНИКИ ВНУТРІШНЬОСТАНОВОГО СТАТУСУ РОСІЙСЬКОГО ДВОРЯНИНА (НА ПРИКЛАДІ «ВОСЬМИКЛАСНОГО» ДВОРЯНСТВА ХАРКІВСЬКОГО НАМІСНИЦТВА)

Попович Т.П., Стрічик Я.Я.
ПІДЗАКОННА ПРАВОТВОРЧІСТЬ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Пучков О.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Рожкова Л.І.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Звоздецька І.В.
ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОЦЕДУР

Чернеженко О.М.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В НІМЕЧЧИНІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Bohoslavets V.M.
THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH CONTRACTUAL PERFORMANCE SET BY THE SUPREME COURT OF CANADA IN BHASIN

Бойко В.Б.
ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ (НА МАТЕРІАЛАХ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)

Мазур В.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ У СФЕРІ СЕРВІТУТНОГО КОРИСТУВАННЯ

Савицький А.Я.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Самілик Л.О., Овдієнко О.О.
РОЗВИТОК СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Славко А.С., Холод О.А.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Білоусов Є.М.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Возняковська К.А.
ЩОДО ПІДСТАВ ВИЗНАННЯ БАНКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИМ

Макаренко А.С.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ГАРАНТІЙ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Петруненко Я.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Величко Л.Ю.
ПОШИРЕННЯ НЕТИПОВИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ПРОЯВ РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ДІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА

Волошина С.М.
СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Білецький В.О.
АНАЛІЗ ПОВНОВАЖЕНЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Дворник С.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ НОРМАМИ ТРУДОВОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Стасюк О.Л.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ НОТАРІАТУ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ В УКРАЇНІ

Черняхович І.Е.
ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ ТА ЙОГО РОЗМЕЖУВАННЯ ІЗ СУМІЖНИМИ ПОНЯТТЯМИ «ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ КОНФЛІКТ», «ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ КОНФЛІКТ», «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СПІР»

Юшкевич Х.В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ЛІСОВОГО ФОНДУ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Шульженко А.В.
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

СУДОУСТРІЙ ТА СУДОВА ПРАКТИКА; ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Мироненко Т.Є.
ПРЕДСТАВНИЦТВО І ПРОКУРОРСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО

Copyright © 2024. Науковий журнал «Приватне та публічне право»