Приватне та публічне право №1/2018

Завантажити вісник одним файлом - № 1/2018

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бондар Н.А.
ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНОЇ (ПРАВНИЧОЇ) ОСВІТИ В УКРАЇНІ (XVII – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Роговенко О.В.
ЗІСТАВЛЕННЯ ПОНЯТЬ НОРМОТВОРЧОСТІ ТА ПРАВОТВОРЧОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

Швець Ю.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОСОБИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гуйван П.Д.
РОЗГЛЯД СПРАВИ ВПРОДОВЖ РОЗУМНОГО СТРОКУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ СПРАВЕДЛИВОГО СУДОЧИНСТВА

Звягіна І.Н.
ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ВИЗНАННЯ ТА НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ В УКРАЇНІ

Мальський М.М.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЯК СУБ’ЄКТА ВИКОНАВЧОГО ТА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ

Яроцька М.В.
ЕЛЕМЕНТНЕ НАПОВНЕННЯ ЮРИДИЧНОГО СКЛАДУ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ МАЙНОВИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН: СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Bodnarchuk O.H., Pochynok K.B.
TO THE ISSUE OF JURISDICTION OVER CORPORATE DISPUTES IN UKRAINE

Замрига А.В.
ПРОБЛЕМАТИКА ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Побіянська Н.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ ЯК НАСЛІДОК ВИЗНАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НЕДІЙСНИМ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Величко Л.Ю.
СФЕРА ДІЇ ТА ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА: НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Тарасенко В.С., Харитонова Л.І.
ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ОСУЧАСНЕННЯ (ПЕРЕРАХУНКУ) ПЕНСІЙ

Silvia Treľová.
DEPENDENT WORK AND OBSCURATION OF EMPLOYMENT

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Максіменцева Н.О.
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ НАДРОДОБУВАННЯ В ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ, КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ ТА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Михайський О.Є.
ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ВИДОБУВАННЯ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Джафарова М.В.
ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Мандзюк О.А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Міщук І.В.
ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ ЯК МЕТОД ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ (НА ПРИКЛАДІ США, ФРАНЦІЇ, НІМЕЧЧИНИ, ШВЕЦІЇ)

Семеній О.М.
ДО ПИТАННЯ ОБСЯГУ СВОБОДИ ТА МЕЖ СУДОВОГО РОЗСУДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

Юровська В.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Берднік І.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ КРАЇН СВІТУ

Верещак О.І.
СУТНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (IN ABSENTIA) У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Волинець Р.А.
АНАЛІЗ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФОНДОВИЙ РИНОК, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 223-2 ТА 232-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Волошин О.В.
СУТНІСТЬ ПРЕВЕНТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ МОЖЛИВИХ ТЕРОРИСТИЧНИХ ПОСЯГАНЬ

Кернякевич-Танасійчук Ю.В.
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУДОУСТРІЙ ТА СУДОВА ПРАКТИКА; ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Меліхова Ю.О.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ АДВОКАТУРИ

Copyright © 2024. Науковий журнал «Приватне та публічне право»